dimarts, 16 de desembre de 2008

AiXò nO qUaDrA !!!!

El planeta té 6.700 milions d'habitants, si es divideixen 'només' els 700.000 milions de dòlars del pla de rescat als bancs dels Estats Units entre els 6.700 milions de persones que habiten el planeta, equival a lliurar 104 milions de dòlars a CADASCUN dels habitants del planeta !!

Amb això no només s'eradica immediatament tota la pobresa del món, sinó que automàticament es converteix en milionaris a TOTS els habitants de la Terra i encara ens sobren tots els milions d'euros del pla de rescat de la Unió Europea per a fer una festeteta...

Sembla que realment hi ha un petit problema en la distribució de la riquesa. Pensem-hi.

[Via "Ganas de Escribir"]