dissabte, 23 d’agost de 2008

Vol JK 5022 (Una hipòtesi)


Dir que la matemàtica o la física son àrees de coneixement molt desconegudes per als periodistes no és fer cap gran descobriment, però llegir la quantitat de barbaritats que s'han arribat a escriure a prestigiosos diaris de gran difusió resulta més que lamentable. Si una de les raons de ser del periodista és explicar el que passa en el món real, aquest hauria de tenir uns mínims coneixements de les lleis físiques que expliquen el seu funcionament. Certament, és pràcticament impossible per a una única persona abastar tot el coneixement actual. Tanmateix, de la mateixa manera que les redaccions dels serveis informatius disposen de consultors experts en filologia, economia o geopolítica, haurien de disposar d'un consultor en ciències físiques.
La informació que s'ha donat del tràgic accident és, simplement, desinformació. S'han barrejat fets, suposicions, hipòtesis i conjectures de tota mena i s'ha amanit amb dades inversemblants i opinions descontextualitzades (per no dir tendencioses).

Fets.
- L'avió s'enlaira uns 50m. desprès d'una carrera més llarga de l'habitual, vira a babord, corregeix la trajectòria cap a estribord i cau.
- Aquest tipus d'avió pot enlairar-se amb un únic motor funcionant.

Hipòtesi.
- El motor de l'esquerra comença a fallar lleugerament (per un inici de Compressor Surge o altra causa accidental) en el moment d'accelerar al màxim.
- El pilot apura al màxim la carrera sobre la pista com a precaució ja que nota una petita vibració estranya. Ja no és a temps d'avortar amb seguretat i, conscient de que pot solventar una aturada del motor, pren les precaucions adients.
-Just quan acaba d'enlairar-se, el motor de l'esquerra falla definitivament. La nau comença a virar cap a l'esquerra però el pilot fa la correcció de trajectòria corresponent per a compensar el parell de forces que el desequilibra.
-En plena correcció cap a la dreta el motor dret (i això sí que és l'insòlit) s'atura.
-Amb la inèrcia del gir rectificador i l'aturada del segon motor el gir s'accentua i tant si la nau entra directament en pèrdua com si el pilot intenta fer un picat per a recuperar el control, l'únic resultat possible a tan poca alçada és el que es va produir.
Les qüestions a dirimir.
-Per què va fallar el primer motor?
-Opinió: probablement per un Compressor Surge o per l'entrada d'un au a la turbina. Situacions excepcionals però controlables.
-Per què va fallar el segon motor?
Aquí està el quid de la qüestió (suposant certa la hipòtesi d'aturada del segon motor).
-Opinió: tant si es va produir un Compressor Surge en el primer motor com si es va produir un incendi, la maniobra corresponent és tallar el subministrament de querosé. Si per alguna raó al intentar tallar el subministrament del motor 1 el que es fa (per un problema tècnic o per error humà) és tallar el subministrament del motor 2, el resultat és el que es va produir. També es possible que un Compressor Surge en el primer motor indueixi el mateix problema en el segon degut a un nivell exagerat de vibracions amb el mateix tràgic resultat.