dissabte, 29 de març de 2008

Tot el que volies saber sobre la MAT...

Realment interessant l'entrevista de Vilaweb TV a Moisès Jordi, coordinador de l'Anuari Territorial de Catalunya i estudiós de la línia de molt alta tensió (MAT), sobre la necessitat de la MAT, el traçat i les opcions de soterrament.
S'entreveuen interessos que normalment no es solen comentar. Jutjeu vosaltres mateixos:
http://www.vilaweb.tv/?video=5184