dilluns, 18 de febrer de 2008

Més sobre la Llei d'Educació de Catalunya


Penso que l'educació és el nucli de la civilització i que aquesta s'ha de basar en el principi de igualtat d'accés per a tots. Respecto l'existència d'escoles privades, que fan una feina excel·lent, però em sembla injust que qui pugui pagar més pugui tenir millor formació. També és molt injust basar els raonaments en prejudicis. Qui afirma que el professorat de l'escola pública és gandul pel fet de ser funcionari i tenir el lloc de treball garantit ho ha de demostrar. De fet, sóc de la opinió de què l'únic tipus de funcionari que hauria de tenir el lloc de treball garantit és el docent.
Hi ha un article molt interessant de Rosa Cañadell (Profesora de Secundària i portaveu del sindicat USTEC·STEs) sobre la vaga del dia 14 de febrer publicat a Sinpermiso.

"Trista la nostra època! És més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici."

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)